Het doel van de Therap-i studie is om te onderzoeken of het gebruik van dagboekmetingen op de smartphone verbetering kunnen geven van depressieve klachten. De Therap-i module, bestaande uit dagboekmetingen en feedback hierover, is geïntegreerd in de reguliere psychologische behandeling voor depressie.

Door middel van dagboekmetingen, verzamelen deelnemers zelf gegevens over hun psychische klachten en activiteiten tijdens het dagelijkse leven. Door die gegevens om te zetten in grafieken in feedbackrapporten kunnen zowel patiënten als therapeuten beter zicht krijgen op schommelingen in klachten en welke factoren daarop van invloed zijn. Deze gepersonaliseerde kennis in klachtprofielen kan door therapeuten worden gebruikt om de psychologische behandeling verder af te stemmen op het individu en de gedeelde besluitvorming hierover te verbeteren.

De Therap-i module is ontwikkeld in nauwe samenwerking met patiënten, therapeuten en onderzoekers, en zal nu worden getoetst in een randomized controlled trial in de Therap-i studie.

Therap-i logo door Bas Kluiter