Welkom

Welkom op de website van het onderzoek Therap-i: een behandelstudie’, uitgevoerd in het Universitair Medisch Centrum Groningen.

In dit onderzoek bestuderen we de mogelijkheden om zelfmetingen op de smartphone te integreren in de behandeling. Mensen verzamelen zelf gegevens over hun psychische klachten en omgeving tijdens het dagelijkse leven. Door die gegevens om te zetten in persoonlijke grafieken kunnen zowel patiënten als therapeuten beter zicht krijgen op schommelingen in klachten en welke factoren daar van invloed op zijn. De gepersonaliseerde kennis in klachtenprofielen wordt door de therapeuten gebruikt om de behandelingen beter af te stemmen op het individu en de gedeelde besluitvorming te verbeteren. Deze methode is ontwikkeld in nauwe samenwerking met onderzoekers, therapeuten en patiënten en zal nu verder worden ontwikkeld en getoetst.

Therap-i maakt samen met ZELF-i deel uit van het programma ‘Samen zorgen voor betere zorg’ en wordt gefinancierd door de Stichting tot Steun VCVGZ. In dit programma wordt onderzocht of het gebruik van zelfmetingen een gunstig effect kan hebben op depressieve klachten, op het functioneren van mensen en op hun gevoel van controle op hun eigen leven en klachten.

De kennis uit deze projecten is nodig om te bepalen of en hoe zelfmetingen in de toekomst kunnen worden ingezet in de zorg. Het UMCG werkt binnen dit project samen met de Depressie Vereniging, de patiëntenvereniging van en voor mensen met een depressie en hun naasten.

Op deze website vindt u informatie over het onderzoek en houden wij u op de hoogte van het laatste nieuws.

Meer informatie? Neem gerust contact met ons op!

Namens het onderzoeksteam,
Harriette Riese en Date van der Veen


– Therap-i logo door Bas Kluiter –