Het onderzoek

Informatie voor potentiële deelnemers

Informatie voor behandelaren

Vacature

Ons doel

In de Therap-i studie bestuderen we de potentie van dagboekmetingen en feedback hierover (de Therap-i module) in de psychologische behandeling bij (complexe) depressie.

Binnen een psychologische behandeling is het van belang dat de behandeling zo goed mogelijk aansluit bij het individu. Omdat mensen complex zijn en van elkaar verschillen is het een uitdaging om dit doel te bereiken. Met de Therap-i module willen we patiënt en behandelaar ondersteunen in het proces van samen inzichten opdoen over factoren die de psychische klachten van een patiënt in stand houden en het vinden van een passende behandeling hiervoor. Dit gebeurt door de inzet van een dagboek op de smartphone.

Wat houdt de Therap-i module in?

Binnen de Therap-i studie zijn er twee voor het onderzoek relevante en belangrijke groepen: de controlegroep en de interventiegroep. Deelnemers aan het onderzoek worden willekeurig in één van beide groepen ingedeeld. Beide groepen volgen een reguliere psychologische behandeling voor depressie. Bij de deelnemers in de interventiegroep wordt de Therap-i module geïntegreerd in de reguliere behandeling.

Wat voegt de Therap-i module toe aan de reguliere behandeling?

  • De dagboeken worden met en voor de individuele patiënt(e) gemaakt. Hierdoor ervaart de patiënt(e) regie in het onderzoeken en leren begrijpen van zijn/haar eigen klachten en krachten.
  • De dagboeken stimuleren de patiënt(e) om dagelijks actief met onderwerpen uit de behandeling bezig te zijn.
  • De dagboeken en de feedbacksessies geven een uniek gezamenlijk ontwikkeld perspectief op de klachten en krachten van de patiënt(e) door het verzamelen van persoonlijke informatie over emoties, cognities en omgevingsinvloeden in het dagelijks leven.