Het onderzoek

In de Therap-i studie bestuderen we de potentie van dagboekmetingen en feedback hierover (de Therap-i module) in de psychologische behandeling voor (complexe) depressie.

Binnen een psychologische behandeling is het van belang dat de behandeling zo goed mogelijk aansluit bij de klachten en krachten van een patiënt. Omdat deze aspecten voor iedere patiënt anders zijn, sluit niet elke behandeling aan. Met de Therap-i module willen we patiënt en behandelaar ondersteunen in het proces van samen inzichten opdoen over de factoren, die de psychische klachten van een patiënt in stand houden, en het vinden van een passende behandeling hiervoor.

Binnen de Therap-i studie zijn er twee groepen: de controlegroep en de interventiegroep. Beide groepen volgen een reguliere psychologische behandeling voor depressie. Daarnaast zal de interventiegroep de Therap-i module volgen. De Therap-i module bestaat uit gepersonaliseerde digitale dagboekjes, die deelnemers vijf keer per dag invullen (duur ongeveer drie minuten per keer). Op drie gezette momenten krijgen patiënten en therapeuten feedback over de verzamelde gegevens. De resultaten zullen gezamenlijk, met een onderzoeker erbij, worden besproken. Verder vullen deelnemers in beide groepen een aantal keer vragenlijsten in en zullen ze een bewegingsmeter om hun pols dragen, teneinde het meten van fysieke activiteit. Hieronder volgt een kort overzicht van de verschillende onderzoeksonderdelen in beide groepen.

Meer informatie?