Het team

Hierbij willen we ons team voorstellen; wie we zijn en wat we doen binnen het Therap-i onderzoek.


Lino von Klipstein
PhD-student en aanspreekpunt dataverzameling

Lino is coördinator voor de dataverzameling en aanspreekpunt voor het gebruik van de Therap-i module in de behandeling. Na twee masters in psychologie (Amsterdam en Leiden) richt hij zich in zijn promotieonderzoek op de vraag of de veelbelovende gepersonaliseerde dagboekmethode bij mensen met een depressie diagnose van toegevoegde waarde is bij een reguliere psychologische behandeling.


Michelle Servaas
Postdoctoraal onderzoeker, GZ-psycholoog en aanspreekpunt GGZ-instellingen

Michelle is logistiek coördinator en aanspreekpunt voor de werving van deelnemers aan de Therap-i studie. Door haar ervaring in de zorg vindt ze het belangrijk om gepersonaliseerde zorg aan te bieden om meer grip te krijgen op klachten. Ze is trainer in de workshop waarin we behandelaren betrokken bij de studie kennis laten maken met de Therap-i module.


Harriëtte Riese
Hoofdonderzoeker

Harriëtte werkt als universitair hoofddocent en hoofd van het iLab bij de afdeling psychiatrie in het UMCG. Ze vindt het belangrijk om recente wetenschappelijke inzichten over depressie in de kliniek toe te passen. Je kan altijd contact met haar opnemen als je vragen hebt over Therap-i of als GGZ-instelling wilt deelnemen aan de Therap-i studie.


Date van der Veen
Klinisch psycholoog en onderzoeker

Date werkt al geruime tijd met het integreren van dagboekmetingen in de behandeling om op deze manier het dagelijkse leven van de patiënten in de gesprekskamer te krijgen. Hij is trainer in de workshop waarin we behandelaren betrokken bij de studie kennis laten maken met de Therap-i module.


Robert Schoevers
Psychiater en hoogleraar

Robert is afdelingshoofd van de afdeling psychiatrie van het UMCG. Hij is altijd op zoek naar nieuwe behandelingen voor mensen met een psychiatrische stoornis.Edwin Wijnen
GZ-psycholoog en onderzoeksmedewerker

Edwin is als psycholoog betrokken bij diagnostiek en behandeling van patiënten met (onder andere) depressie bij Forte GGZ. In 2020 start hij met de opleiding tot klinisch psycholoog. Hij houdt zich bezig met kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van patiënten met de Therap-i module.  

Alíye Canan Taşlioģlu Sayiner 

PhD Student

Aliye is a PhD student in Clinical Psychology at the University of Health Sciences/ Turkey. Last summer, she worked in the Therap-I, more specifically in the Rigidit-I project as a research intern, and under the supervision of Dr. Servaas, She investigated if the individuals with more severe depressive symptomatology have more rigid core beliefs. She mainly took part in determining the core cognitions of participants (which to be analyzed/ which not), data analyses, and visualisations. Since September 2022, she is assisting the project remotely.

Michéla Gunneman
Onderzoeksmedewerker

Michéla is student Toegepaste Psychologie aan de Hanzehogeschool Groningen en helpt sinds augustus 2022 mee aan de Therap-i studie. Haar werkzaamheden bestaan uit het contact opnemen en afspraken inplannen met deelnemers, het afnemen van screenings en het bijhouden van de administratie.


Alumni 

Louis van Til
GZ-psycholoog en onderzoeksmedewerker

Louis werkt als psycholoog bij CIGGZ In de Bres in Drachten. Hij is in opleiding tot klinisch psycholoog. Voor deze opleiding doet hij kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van patiënten die hebben deelgenomen aan de Therap-i module.

Laura Bringmann
Dagboekexpert

Laura maakt onderdeel uit van het dataverzamelingsteam in de Therap-i studie. Verder werkt zij als universitair docent aan modellen en visualisaties die kunnen helpen om gepersonaliseerde dagboeken te analyseren en visualiseren.  


Marie Stadel
Dagboekexpert

Marie helpt mee met de dataverzameling van de Therap-i studie. Daarnaast is zij in haar promotieonderzoek bezig met de vraag hoe informatie over context, zoals sociale interacties, kan worden ingezet voor gepersonaliseerde psychotherapie met behulp van dagboekmethodes.

Sophie Gunneweg
Onderzoeksmedewerker

Sophie is studente Toegepaste Psychologie aan de Hanzehogeschool Groningen en werkt mee aan Therap-i als stagiaire. Haar werkzaamheden bestaan uit het contact opnemen en afspraken inplannen met deelnemers, het assisteren bij screenen en het bijhouden van de administratie.

Moritz Hausmann
Onderzoeksmedewerker

Moritz is student Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en doet een onderzoekspracticum bij het Therap-i onderzoek. Samen met Michelle Servaas onderzoekt hij in welke mate cognitieve en emotionele rigiditeit samenhangen met depressieve klachten.

Leon de Jong
Onderzoeksmedewerker

Leon is student Toegepaste Psychologie aan de Hanzehogeschool Groningen en werkt mee aan Therap-i als stagiair. Zijn werkzaamheden bestaan uit het contact opnemen en afspraken inplannen met deelnemers, het assisteren bij screenen en het bijhouden van de administratie.

Romi Mol
Onderzoeksmedewerker

romi-3-2

Romi is de coördinator van de dataverzameling voor Therap-i. Ze is sinds drie jaar werkzaam voor verschillende onderzoeken, waaronder Therap-i en NESDA. Daarnaast is Romi in 2021 afgestudeerd in de Klinische Psychologie (MSc) en is zij werkzaam als basispsycholoog.

Femke van der Meer
Onderzoeksmedewerker

Femke is student Toegepaste Psychologie aan de Hanzehogeschool Groningen, en werkt mee aan Therap-i als stagaire. Zij neemt voor het onderzoek contact op met deelnemers, plant afspraken in en assisteert bij het screenen.

Annabel Lameijer
Onderzoeksmedewerker

Annabel is student Toegepaste Psychologie aan de Hanzehogeschool Groningen en loopt momenteel stage bij Therap-i. Haar werkzaamheden zijn onder andere contact opnemen en afspraken inplannen met deelnemers, screenen van deelnemers en de administratie bijhouden.

Jannie Brouwer
Onderzoeksmedewerker

Jannie is student Toegepaste Psychologie aan de Hanzehogeschool te Groningen. Ze zorgt voor het soepel verlopen van de dagelijkse werkzaamheden zoals het maken van afspraken, screenen van deelnemers en de administratie hiervan. Ook heeft ze de Therap-i website ontworpen.


Roan Carlier
Onderzoeksmedewerker

Roan Carlier is student Toegepaste Psychologie aan de Hanzehogeschool te Groningen. Ze is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden. Dit kan variëren van het maken van afspraken met deelnemers of behandelaren tot het uitvoeren van screenings.